دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی با تأمین بخشی از دیه، آزادی را به جوان زندانی در چالوس هدیه کردند. " />
امروز: یکشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۰ -