سرپرست اداره کل ورزش و تربیت‌ بدنی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی باید به دنبال این باشیم تا فرهنگ را به ورزش وصل کنیم. " />
امروز: دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰ -