امام جماعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گفت: امام حسین(ع) الگوی صالح جهانی است و ایثار، شجاعت رهبری و مدیریت او در قیام عاشورا بعد از ۱۴ قرن هنوز مشهود است. " />
امروز: شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹ -