سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران حضور دانشجویان در محور حرکت فرهنگی دانشگاه را امری ضروری دانست. " />
امروز: جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹ -