تشکل اسلامی راه اندیشه استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تأکید کرد که مسئولان در برابر زیاده‌خواهی ارباب آمریکایی و اذناب اروپایی‌اش بایستند. " />
امروز: سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹ -