آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی با حضور دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تنکابن، شاهرود و ساری برگزارشد. " />
امروز: پنج شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹ -