رئيس كميسيون آموزش و ترويج سازمان ملی كارآفرينی ايران اظهار کرد: کارآفرینی شناسایی فرصت، هنر و توانایی خلق و ارائه ارزش نو است. " />
امروز: یکشنبه, ۲۲ تیر , ۱۳۹۹ -