رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در حکمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز محمودآباد را منصوب کرد. " />
امروز: یکشنبه, ۲۲ تیر , ۱۳۹۹ -