مدیر بهره برداری از سد البرز گفت: با وجود سد البرز در مازندران توانستیم سیلابی با دبی ۵۰۰ مترمکعب در ثانیه را کنترل کنیم. " />
امروز: شنبه, ۱۴ تیر , ۱۳۹۹ -