مرکز نوآوری «نوور» در مرکز علمی کاربردی سازه‌های سنگین در مرکز دانشگاه علمی و کاربردی ساری افتتاح شد. " />
امروز: شنبه, ۱۴ تیر , ۱۳۹۹ -