سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن براساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران حکم ریاست گرفت. " />
امروز: چهارشنبه, ۵ آذر , ۱۳۹۹ -