سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن براساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران حکم ریاست گرفت. " />
امروز: یکشنبه, ۱۵ تیر , ۱۳۹۹ -