سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در نشست هیئت رئیسه این واحد دانشگاهی معرفی شد. " />
امروز: شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۰ -