رتبه نخست رشته نگارگری جشنواره هنر و ادبیات دینی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تا جایی که در توان داشته باشم، می‌آموزم و به دیگران آموزش می‌دهم. " />
امروز: جمعه, ۲۸ خرداد , ۱۴۰۰ -