رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در گسترش فضای آموزشی، فرهنگی و پژوهشی موفق بوده و به توزیع عدالت آموزشی در کشور کمک کرد. " />
امروز: چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ -