سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران معرفی شد. " />
امروز: دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰ -