رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور را منصوب کرد. " />
امروز: یکشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۰ -