سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران گفت: مدارس سما نباید اسیر دیدگاه تجاری شوند و ارائه خدمات مطلوب به مخاطبان ضروری است. " />
امروز: چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰ -