مدير مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گفت: مراکز رشد با تلفیق توانایی پژوهشگران، کارآفرینان و صاحبان صنایع به پیشرفت سریع کمک می‌کنند. " />
امروز: دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰ -