سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران حضور دانشجویان در محور حرکت فرهنگی دانشگاه را امری ضروری دانست. " />
امروز: سه شنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۰ -