سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مازندران و واحد ساری اظهار کرد: اصالت فرهنگ ایران اسلامی ارزش‌نهادن به زبان فارسی و مهندسی فرهنگی آن وظیفه نخبگان و دانشگاهیان است. " />
امروز: پنج شنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۰ -