سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران گفت: مدارس سما نباید اسیر دیدگاه تجاری شوند و ارائه خدمات مطلوب به مخاطبان ضروری است. " />
امروز: یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰ -