مسئول فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا گفت: سخنان امام خمینی(ره) روح امید، توسعه و ترقی را در جوانان ایران اسلامی دمید. " />
امروز: چهارشنبه, ۵ آذر , ۱۳۹۹ -