عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نور گفت: با انجام کارها به صورت سیستماتیک می‌توان برای دانشگاه و صنعت درآمدزایی ایجاد کرد. " />
امروز: یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰ -