۲۰ شهر راه یافته به مرحله نهایی پنجمین پایتخت کتاب ایران معرفی شدند. " />
امروز: پنج شنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۰ -