۲۰ شهر راه یافته به مرحله نهایی پنجمین پایتخت کتاب ایران معرفی شدند. " />
امروز: جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹ -