دانشگاه آزاد اسلامی پروژه ایجاد مدارس تخصصی و پایگاه‌های تابستانی ورزشی را شروع می‌کند. " />
امروز: یکشنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۹ -