رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از برگزاری پنجمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در این واحد دانشگاهی خبر داد. " />
امروز: یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ -