مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در بازدید از روند بهسازی و تعریض محور جویبار ـ سیمرغ بر تسریع عملیات این محور تأکید کرد. " />
امروز: یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ -