استاندار مازندران با بیان اینکه سلامت و امنیت غذایی مردم برای ما اصلی غیرقابل اغماض است، گفت: آحاد مردم مثل خانواده ما هستند. " />
امروز: سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰ -