دومین کتاب علی ابراهیم‌نژاد مرزونی عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر به چاپ رسید. " />
امروز: یکشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۴۰۰ -